„Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Топ 50 правила на познатите жени претприемачи – Stewart, Winfrey, Rowling, Morgan, Beyonce

 

 

Дознајте од некои од најдобрите жени претприемачи што е потребно за да бидете успешни!