„Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Формулар за информации

Контакти
Фондација за менаџмент и иснустриско истражување
+389 (0) 2 3108 891
16 Македонска Бригада 13 Б, P.O. Box 776, 1001 Скопје
mir@mir.org.mk
Здружение на бизнис жени
+389 (0) 2 314 0703
Васил Ѓоргов 11, 1000 Скопје
contact@abw.mk
GTF Иницијатива за одржлив раст
+385 1 6137 783
Савска Цеста 41, 10 000 Загреб, Хрватска
00 385 1 613 7784
gtf@zg.t-com.hr