„Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

ITECHSTYLE 2019 – ТРЕТA МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКА

Дата: 02-04 април
Локација: Порто, Португалија

Третaта меѓународна конференција за текстил и облека организирана од CITEVE – Технолошкиот центар за текстилна и текстилна индустрија на Португалија, во соработка со Associação Selectiva Moda, се очекува да ги собере иноваторите на модната индустријата, на технологијата, истражувачите, кластерите и  други актери од секторот за текстил и облека од цела Европа. Настан полн со можности за истражување, учење, споделување и се разбира вмрежување.

Саемот iTechStyle има за цел да обезбеди платформа за глобализација на истражувањето преку инсталирање на дијалог меѓу индустриите и академските организации.

На конференцијата ќе бидат опфатени областите:

  • Дигитализација на прототипи за текстил и облека,
  • нови напредни влакна и материјали,
  • нови технички и паметни структури,
  • и одржливост и циркуларна економија.

Повеќе информации: http://events.citeve.pt/event/itechstyle-summit-2019

Контакт лице:
Емилија Митевска
емаил: emilija.mitevska@mir.org.mk 
тел: +389 (0) 2 3103674