„Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Брокерски настан ‘Match 4 Energy Waste Water’

Enterprise Europe Network во Македонија & REECO International  го организираат Брокерскиот настан ‘Match 4 Energy Waste Water’  дел од Првиот Интернационален Саем и Конференција за обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, отпад и вода  Renexpo® NMK. Овој настан ќе се одржи во Хотел Александар Палас, Скопје на 03 и 04 декември 2019 година.

Што вклучува брокерскиот настан:

  • бесплатно учество во Б2Б состаноци
  • персонализиран распоред на состаноци (претходно договорени 20-минутни состаноци)
  • информативен пакет на закажани состаноци – деловна помош од партнерите на Enterprise Europe Network пред, за време и по настанот

Зошто да се учествува?

  • Можност за средба со голем број експерти од областа на енергетската ефикасност, вода и иновации
  • Добивање увид во најновите технологии во областите на  заштита на животната средина, вода, иновации,  хидроенергија, управувањето со отпадот и слични области

Бидете и вие дел од овој исклучителен настан кој воспоставува мостови за соработка и ги отвора вратите на иднината!

Линк за регистрација за Брокерскиот настан ‘Match 4 Energy Waste Water’   http://match4energywastewater.talkb2b.net/ 

Дополнителни информации: Емилија Андонова emilija.andonova@mir.org.mk