„Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Седми билтен – ноември : Вклучи се и биди дел од Финалната конференција за вмрежување на тема: „Женското претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ“ 19-20 ноември 2018 година во Холидеј Инн