„Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика" WE-Contribute

Вредноста на НСЖП е во заедничката сила на нејзините организации-членки, нивната размена на идеи и нивната соработка со претставници од различни интересни групи и институции.

Во НСЖП има место за секој кој сака да се вклучи со своето искуство и време за потпомагање на програмите и иницијативите за работа на НСЖП.

Член на НСЖП се станува со потпишување на Меморандум за соработка и пристапување, како и на Декларацијата за почитување на етичкиот кодекс на НСЖП.

Доколку сакате да станете член на Националниот совет за женско претприемништво контактирајте нè на emilija.mitevska@mir.org.mk со цел да Ви ја доставиме документацијата.

Бизнис партнерства